Công ty Cổ Phần giám định và Dịch vụ Đại Việt

Công Ty Cổ Phần Giám Định Và Dịch Vụ Đại Việt được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện cơ giới chuyên dùng, dịch vụ giám định kỹ thuật, giá trị máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp - Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hải Phòng. Công Ty Cổ Phần Giám Định Và Dịch Vụ Đại Việt luôn luôn đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý trong kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của các văn bản pháp luật sau:

 Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị Định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá.
- Thông tư 45/2002/TT-KHCNMT ngày 25/07/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định 20 CP về kinh doanh dịch vụ giám định. 
- Thông tư 16/2002/TT-BKH-CN của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định 20 CP về kinh doanh dịch vụ giám định.

Để quản lý tốt nhất chất lượng dịch vụ, ngay từ năm 2012 Công ty đã xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đã được tổ chức BVQI London sau đó là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt nam (QUACERT) cấp Giấy Chứng nhận.
Đại Việt là một công ty giám định đa năng với phạm vi hoạt động rộng lớn bao gồm các lĩnh vực giám định hàng hóa, giám định phi hàng hoá, giám định công trình kiến trúc-xây dựng, giám định máy/thiết bị lẻ và đồng bộ, giám định hàng hải, giám định container, giám định phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, tư vấn về pháp luật về giám định, thương  mại, tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP, SA…
Sau nhiều năm hoạt động Đại Việt xây dựng và quản lý có hiệu quả hệ thống tổ chức.Đại Việt đào tạo và tuyển chọn đội ngũ giám định viên đủ mọi ngành nghề, nhiều kinh nghiệm thực tế hiện trường, có năng lực tổ chức thực hiện vụ giám định trong và ngoài lãnh thổ Việt nam, nhằm đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng.

Sơ đồ tổ chức:

 

Một số hình ảnh văn phòng công ty giám định và dịch vụ Đại Việt:

Công ty Cổ phần Giám định và Dịch vụ Đại Việt 

Do yêu cầu đặc thù của dịch vụ giám định, Đại Việt đã ký kết nhiều hợp đồng cộng tác viên với các chuyên gia đầu ngành thuộc mọi lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật, luật, kinh tế, thương mại, các trường đại học, viện nghiên cứu … và với nhiều Phòng Thí nghiệm hàng đầu trong cả nước, thoả mãn được các yêu cầu kỹ thuật cao và đa dạng của khách hàng.

Để thực hiện tốt dịch vụ giám định, Đại Việt đã xây dựng gần 70 bộ Quy trình giám định liên quan đến tất cả các loại hàng hóa/ loại hình giám định, dựa trên các tiêu chuẩn/ phương pháp tiên tiến nhất áp dụng cho hàng hoá và phương pháp kiểm tra hàng hoá như ISO, FDA, ASTM, AOAC, API, JIS, GOST, DIN, TCVN (Tiêu chuẩn Việt nam) …Chứng thư giám định của Đại Việt là bằng chứng khách quan giúp khách hàng trong công tác thanh toán, giao nhận, bảo hiểm, áp thuế, thông quan, khiếu nại và đảm bảo các qui định của nhà nước về an toàn, về môi trường, vệ sinh thực phẩm/hàng hoá

Giám đốc : Vũ Văn Trung
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Việt Úc, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, Việt Nam
Tel : (84-225) 3.550057    Fax: (84-225) 3.686545
E-mail : opsdvc@dvcontrol.com.vn            Website: www.dvcontrol.com.vn