Giám định máy móc thiết bị & dây chuyền

Một trong những thế mạnh lớn nhất của Đại Việt là giám định máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất. Với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp, Đại Việt đã và đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến máy móc thiết bị cho các dự án đầu tư, cho các tổ chức trong nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tích lũy những kinh nghiệm quý báu trong quá trình giám định cùng với việc đào tạo liên tục đề nâng cao trình độ, kiến thức của giám định viên, tích cực cấp nhận công nghệ tiến tiến của thế giới để phục vụ cho công tác giám định. Chúng tôi đã đem lại những kết quả cao và tạo được uy tín của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ sau:

- Giám định chủng loại/ công suất.  
- Giám định chất lượng.
- Giám định tình trạng - tổn thất.
- Giám định đồng bộ và thông quan.
- Giám định xuất xứ thiết bị.
- Giám sát thi công/ lắp đặt.
- Giám định chạy thử, nghiệm thu/ bàn giao.
- Giám định ô nhiễm không khí.