Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án nhằm đảm bảo quản lý một cách hiệu quả tốt nhất cho chủ đầu tư, các ban quản lý. Hiện nay Đại Việt là công ty giám định đi tiên phong trong việc quản lý dự án tại Việt Nam, ngoài lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, Đại Việt còn cung cấp đến các chủ đầu tư dịch vụ tư vấn đấu thầu nhằm cung cấp và lựa trọn các nhà thầu đủ năng lực và tiết kiệm chi phí