Giám định khoáng sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng nguy hiểm

Việt Nam là một trong những quốc gia có trữ lượng khoáng sản với nhiều loại khác nhau, Đại Việt đã liên kết với các phòng phân tích hàng đầu Việt Nam để kiểm tra chất lượng các loại khoáng sản quý hiếm, than đá, titan, cát trắng…

Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ sau:
-    Giám định số/khối lượng.

-    Phân tích thành phần, chất lượng.

-    Giám định tên hàng, thông quan.

-    Giám định hàng nguy hiểm, phospho