Giám định hàng hải

Với đội ngũ giám định viên có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các kỹ sư hàng hải được đào tạo chuyên môn từ các chuyên gia hàng hải hàng đầu. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ uy tín đến các khách hàng trong và ngoài nước, các chủ tầu, đại lý tầu biển, các công ty logistic, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, các hãng bảo hiểm… Giám định viên hàng hải Đại Việt luôn luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và một số nước khu vực châu Á.


Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ sau:
- Giám định mớn nước, số/ khối lượng hàng thực giao/ nhận.
- Giám định tổn thất sự cố đâm va/ tràn tau.
- Giám định thuê/ trả phương tiện.
- Giám định trách nhiệm dân sự của chủ tầu (P&I)
- Giám định điều kiện phương tiện để xếp hàng (sạch sẽ) 
- Giám định khả năng đi biển của tàu.
- Giám định an toàn chằng buộc.
- Giám sát xếp/dỡ hàng.
- Tư vấn chất xếp và tính hệ số chất xếp hàng hóa.
- Tư vấn ngăn ngừa/ hạn chế tổn thất.