Giám định nông sản, đông lạnh

Việt Nam là một trong những nước xuất khâủ gạo, hồ tiêu, cà phê hàng đầu trên thế giới, hàng năm Đại Việt đã cung cấp các loại hình dịch vụ giám định cho khách hàng trong và ngoài nước, đã tạo được uy tín rất cao từ phía khách hàng.
Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ sau:

-    Giám định số/ khối lượng hàng bằng các phương pháp. Qui cách bao bì,đóng gói.
-    Giám định chất lượng.
-    Giám định tổn thất.
-    Giám định xuất xứ form A, D, E, S. 
-    Giám định thông quan.
-    Giám định tên hàng.
-    Lấy mẫu/ phân tích mẫu.
-    Niêm chì/ áp tải chuyên chở nội địa.