Xây dựng dự thảo Nghị định về Ban quản lý và khai thác cảng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho rằng có thể áp dụng đến 70-80% mô hình Chính quyền cảng của các nước vào Lạch Huyện

Nghị định ra đời có thể thành lập được ngay Ban QL&KT cảng Lạch Huyện

Ngày 23/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công tiếp tục chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định Quy định về Ban quản lý và khai thác (Ban QL&KT) Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (còn gọi là Cảng Lạch Huyện).

Chỉ đạo xây dựng đề cương dự thảo, Thứ trưởng Công cho rằng, hàng hải là lĩnh vực có tính hội nhập, quốc tế cao. Do đó, xây dựng mô hình Ban QL&KT Cảng Lạch Huyện cần nghiên cứu, học tập các nước tiên tiến. "Mô hình Chính quyền cảng Laem Chabang của Thái Lan, Rotterdam của Hà Lan... đang rất thành công, có thể áp dụng đến 70-80% mô hình cho cảng Lạch Huyện”, Thứ trưởng Công nói.

Cũng theo Thứ trưởng Công, thành lập Ban QL&KT cảng Lạch Huyện là để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất cho vùng được giao quản lý. Nó như một ngôi nhà đa năng và hoàn toàn mới, để hoạt động hiệu quả, cần quy định rõ chức năng, quyền hạn hoạt động và sự phối hợp của các đối tượng tham gia. Như vậy, cùng với quy định về cơ cấu, quyền hạn, chức năng của Ban QL&KT cảng, cũng cần quy định cả quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia khác như: nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi địa giới và quyền hạn của Ban QL&KT cảng Lạch Huyện.

"Nghị định này cần phải bao quát được tất cả vấn đề đó, để khi ban hành có thể giúp cảng Lạch Huyện đi vào hoạt động ngay", Thứ trưởng Công nói và yêu cầu đến cuối tháng 3, nhóm biên tập cần nghiên cứu kỹ thông tin, tài liệu về Chính quyền cảng một số nước; tập trung hoàn thiện nội dung cơ bản các chương mục của Nghị định; đến 31/3 đưa ra tổ soạn thảo thống nhất. Nếu cần sẽ tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế Laem Chabang.

Phương Anh