Vinasun đặt mục tiêu đạt 264 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016

Sáng 22/4, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam-Vinasun tổ chức thành công “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016”.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam-Vinasun tổ chức “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016”

Sáng 22/4, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam-Vinasun tổ chức “Đại hội cổ đông thường niên 2016”.

Theo báo cáo của công ty, trong năm 2015 mặc dù công ty gặp rất nhiều thách thức trong kinh doanh như 18 lần thay đổi giá xăng dầu, phát sinh rất nhiều các khoản phí… Bên cạnh đó là áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp taxi trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên Hội đồng quản trị của công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch.

Cụ thể, công ty đã hoàn thành việc phát hành phiếu theo tỷ lệ 100 cổ phiếu (CP) được chia thêm 20 cổ phiếu, nâng tổng số CP lên 67.859.192 tăng vốn lên gần 678,6 tỷ đồng. Công ty cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh: tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác đạt 4.428 tỷ đồng vượt 9,53% thanh toán online) trên toàn bộ hệ thống xe của công ty.

Năm 2016, công ty có kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.325 tỷ tăng 1,71% so với 2015; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ. Cổ tức dự kiến là 20%, phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ và nhân viên chủ chốt nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững hàng năm.

Đỗ Loan-Mai Huyên