Công ty Cổ phần Giám định và Dịch vụ Đại Việt tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên

Ngày 9 tháng 7 năm 2016, Công ty Cổ phần Giám định và Dịch vụ Đại Việt tổ chức cho toàn bộ nhân viên công ty đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc, Hải Phòng