Vinalines xúc tiến tiếp nhận tàu khách cỡ lớn tại Tiên Sa

Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) cho biết, đang xúc tiến kế hoạch mở rộng cầu cảng số 3 - khu bến Tiên Sa để tiếp nhận tàu khách du lịch cỡ lớn.

Công ty CP Cảng Đà Nẵng (thuộc Vinalines) đang khẩn trương lập quy hoạch, nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để đảm bảo tiếp nhận tàu khách cỡ lớn, tới 150.000GT trong tháng 11.

Vấn đề này Vinalines đã có kiến nghị với Bộ GTVT và Cục Hàng hải VN xem xét chấp thuận mở rộng cầu cảng số 3 - khu bến Tiên Sa với chiều dài khu nước mở rộng là 165m, chiều dài tuyến bến mở rộng trong phạm vi 125m. 

P.A